TDB

Davet

Değerli Mesleklaştarım,

Günümüzde hastalara multidisipliner yaklaşımın gerekliliği pek çok alanda yapılan gerek çalışmalar gerek tecrübeler ile kanıtlanmıştır. İşte bu multidisipliner yaklaşımlar içinde pek çok hastalığın patogenezinin temelini oluşturan inflamasyon son yıllarda en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. İnflamasyon pek çok sistemi etkilemekte ve bu durumda da farklı tıp branşları birlikte hareket ederek hastalıklarla mücadele etmektedir. Bu amaçla özellikle sinir-kas-iskelet sistemi hastalıklarının oluşumunda başı çeken nedenlerden biri olan inflamasyonu daha derin, daha detaylı ve daha pratik olarak incelemek, farklı tecrübeleri buluşturmak, farklı alanları bir araya getirmek amacıyla düzenlediğimiz “İnflamasyona Çok Yönlü Bakış Sempozyumu”na bu konuyla ilgilenen tüm meslektaşlarımızı davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Sempozyum Eş Başkanı

Prof. Dr. Nilay Şahin

Sempozyum Eş Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Akif Karan

Sempozyum Eş Başkanı

Prof. Dr. Figen Tokuçoğlu
Önemli Tarihler